Netwerk Operations Center

Met Datapulse Enterpise Backup wordt uw backup-omgeving centraal beheerd. Toch behoudt uw organisatie de volledige regie, inclusief handhaving van de gewenste backup policy en methodiek. Verder kan de backup- frequentie door de beheerder zelf worden bepaald. Datapulse biedt 24/7 monitoring vanuit het Datapulse Network Operations Center (NOC). Als een backup mislukt, krijgt de beheerder een melding. Deze proactieve aanpak minimaliseert de kans op fouten.

Datacenter

Om enterprise-waardige backup te garanderen, repliceert Datapulse Enterprise Backup alle data in de LBU naar een eigen backup grid in een gecertificeerd datacenter. De replicatie verloopt via een veilige ver- binding (SSL-VPN) met maximale encryptie (256-bit AES). Het datacenter voldoet aan hoge beveiligingseisen (ISO 27001) en valt onder de Nederlandse wetgeving. In geval van een calamiteit waarbij de lokale backup niet meer aanwezig is kan een restore vanuit het datacenter plaatsvinden.

Bereken uw voordeel

Aan de hand van een paar korte vragen krijgt u direct een overzicht van de kosten.

Doe de check!

Datapulse Enterprise Services B.V. | Proostwetering 24A 3543 AE Utrecht | Telefoon : 085-4010402 | Fax : 085-4010403 | info@datapulse.nl